Online-tilastot Tilastot on ajettu 25.6.2024 1:31:30
Pelastustoimen tehtävien lukumäärät kuluvana, edeltävänä ja aikaisempina vuosina
 
Kaikki tehtävät
Kiireelliset tehtävät
Muut tehtävät
Tulipalot
 
Kaikki tulipalot
Rakennuspalot/rakennuspalovaarat
Rakennuspalot
Rakennuspalovaarat
Maastopalot
Liikennevälinepalot
Muut tulipalot
Muut onnettomuudet
 
Liikenneonnettomuudet
Öljyvahingot
Vaarallisten aineiden onnettomuudet
Räjähdykset/räjähdysvaarat
Sortumat/sortumavaarat
Tarkastus- ja varmistustehtävät
 
Autom. paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtävät
Palovaroittimen tarkastus-/varmistustehtävät
Muut tarkastus- ja varmistustehtävät
Muut tehtävät
 
Ensivastetehtävät
Ihmisen pelastamistehtävät
Eläimen pelastamistehtävät
Vahingontorjuntatehtävät
Avunantotehtävät
Virka-apu ja yt-tehtävät
 
Virka-aputehtävät
Toimintavalmiusajat kuluvana ja edeltävänä vuonna
 
Palokunnan toimintavalmiusaika 1. yksikön mukaan
Palokunnan toimintavalmiusaika vahvuuden 1+3 mukaan
Avaa haluamasi hakemisto +-painikkeella ja valitse haluamasi alueen tilasto! > Lisäohje
Lähde: Pelastustoimen PRONTO-järjestelmä.