Online-tilastojen ohje

Online-tilastot

Online-tilastot sisältävät lähes ajantasaista tietoa pelastustoimen tehtävistä Suomessa, Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Tilastojen tietolähteenä on Pelastustoimen PRONTO-tietojärjestelmä, johon on tallennettu hätäkeskuksille ilmoitetut onnettomuudet ja tapahtumat, joihin pelastustoimi on osallistunut. Tilastot eivät sisällä sairaankuljetuksen eikä poliisin tehtäviä.

Pääsääntöiseti tilastoissa käytetään PRONTO-järjestelmään tallennettua onnettomuusselosteen tietoja. Tilastojen ajantasaisuus riippuu näin ollen siitä, kuinka pian tapahtuman jälkeen onnettomuusseloste tietojärjestelmään on viety.

Tilastot ajetaan automaattisesti kerran vuorokaudessa, aamuyöllä.

Tilaston valinta

Valitse haluamasi tilasto seuraavasti:

 1. Avaa haluamasi tilastoryhmä rivin alussa olevalla -painikkeella.
 2. Valitse alue, jonka tilaston haluat. Alueet ovat:
      Koko maa: koko maan tiedot, Ahvenanmaata lukuunottamatta.
      Lääni: Etelä-Suomen lääni, Länsi-Suomen lääni jne.
      Pelastustoimen alue: Helsinki, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa jne.
 3. Tilasto avautuu erilliseen ikkunaan.

Tilaston tulostaminen kirjoittimelle

Jos haluat tulostaa tilastosivun kirjoittimelle, on huomattava seuraavaa. Värit eivät tulostu, jos selaimen asetuksissa taustavärien tulostuminen on asetettu pois päältä.
Jotta värit tulostuvat, on asetusten seuraavassa kohdassa oltava rasti:

      Tulosta taustavärit ja -kuvat:

Jos rasti puuttuu, asetetaan se seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset.
 2. Valitse välilehti Lisäasetukset.
 3. Rastita kohdasta Tulostaminen rivi Tulosta taustavärit- ja kuvat.
 4. Valitse OK.
 5. Tulosta sivu.

Tilaston siirto Word- tai PowerPoint-ohjelmaan

Tilastosivu tai sen osa (esim. pylväskaavio) voidaan siirtää kuvaksi Word- tai PowerPoint-ohjelmaan seuraavasti:

 1. Aseta siirrettävän tilastosivun (leveys ja korkeus) sellaiseksi kuin haluat sen siirtää.
 2. Kopioi sivu leikepöydälle painamalla samanaikaisesti Alt- ja Print Screen-näppäimiä.
 3. Liitä kopioitu sivu leikepöydältä Word- tai PowerPoint-dokumenttiin komennolla Liitä.
 4. Valitse Word- tai PowerPoint-ohjelman kuvan rajaamistyökalu ja poista kuvasta ylimääräiset reunukset. Voit muokata kuvaa myös muilla kuvankäsittelytyökaluilla.