Online-statistik Statistiken är uppdaterad 25.6.2024 1:31:30
Räddningsväsendets uppdrag under detta år, förra året och de tidigare åren
 
Samtliga uppdrag
Brådskande uppdrag
Övriga uppdrag
Bränder
 
Samtliga bränder
Byggnadsbränder/risker för byggnadsbränder
Byggnadsbränder
Risker för byggnadsbränder
Markbränder
Trafikmedelsbränder
Övriga bränder
Övriga olyckor
 
Trafikolyckor
Oljeskador
Olyckor förorsakade av farliga ämnen
Explosioner/risker för explosion
Ras/risker för ras
Kontroll-/bekräftelseuppdrag
 
Kontroll-/bekräftelseuppdrag av autom. brandlarmanläggning
Kontroll-/bekräftelseuppdrag av brandvarnare
Andra kontroll-/bekräftelseuppdrag
Övriga uppdrag
 
Första akutomhändersetagande
Räddning av människor
Räddning av djur
Skadebekämpningsuppdrag
Undsättningsuppdrag
Handräcknings- och samarbetsuppdrag
 
Handräckningsuppdrag
Aktionsberedskapstider för detta år och förra året
 
Brandkårens aktionsberedskapstid enligt första enheten
Brandkårens aktionsberedskapstid enligt styrkan 1+3
Öppna önsvärd förteckning genom att klicka på + tecknet och välj sedan räddningsområde! > Tilläggsdirektiv
Källa: Räddningsväsendets resurs- och olycksdatabas (PRONTO).