Kaikki tulipalot kuluvana, edeltävänä ja aikaisempina vuosina
Koko maa

Vuosi TammikuuHelmikuuMaaliskuuHuhtikuuToukokuuKesäkuuHeinäkuuElokuuSyyskuuLokakuuMarraskuuJoulukuuYhteensä
Vuosien 2019-2021 k.a. 766 660 727 1160 1441 1687 1454 1165 954 775 706 789 12284
Vuosi 2022 681 494 702 865 1630 1323 1301 1391 1186 808 736 792 11909
Vuosi 2023 720 574 628 1193 1615 2303 1071 921 652 0 0 0 9677
 

Kaikki tulipalot kuluvana, edeltävänä ja aikaisempina vuosina
Koko maa
3000
2000
1000
0
3000
2000
1000
0
766 727 1441 1454 954 706 681 702 1630 1301 1186 736 720 628 1615 1071 652 0
660 1160 1687 1165 775 789 494 865 1323 1391 808 792 574 1193 2303 921 0 0
Vuosien 2019-2021 k.a.Vuosi 2022Vuosi 2023
Kuukausi
     
Tammikuu
     
Helmikuu
     
Maaliskuu
     
Huhtikuu
     
Toukokuu
     
Kesäkuu
     
Heinäkuu
     
Elokuu
     
Syyskuu
     
Lokakuu
     
Marraskuu
     
Joulukuu

Kaikki tulipalot kuluvana, edeltävänä ja aikaisempina vuosina
Koko maa
20000
10000
0
789
706
775
954
1165
1454
1687
1441
1160
727
660
766
792
736
808
1186
1391
1301
1323
1630
865
702
681
652
921
1071
2303
1615
1193
720
20000
10000
0
12284 11909 9677
Vuosien 2019-2021 k.a. Vuosi 2022 Vuosi 2023
Kuukausi
     
Tammikuu
     
Helmikuu
     
Maaliskuu
     
Huhtikuu
     
Toukokuu
     
Kesäkuu
     
Heinäkuu
     
Elokuu
     
Syyskuu
     
Lokakuu
     
Marraskuu
     
Joulukuu


Tilaston selitys
  • Tilasto sisältää hätäkeskuksille ilmoitetut onnettomuudet ja tapahtumat, joihin pelastustoimi on osallistunut.
  • Tilasto sisältää rakennuspalot, rakennuspalovaarat, maastopalot, liikennevälinepalot ja muut tulipalot.
  • Tilasto on ajettu 27.9.2023 1:30:34