Kaikki tulipalot kuluvana, edeltävänä ja aikaisempina vuosina
Koko maa

Vuosi TammikuuHelmikuuMaaliskuuHuhtikuuToukokuuKesäkuuHeinäkuuElokuuSyyskuuLokakuuMarraskuuJoulukuuYhteensä
Vuosien 2017-2019 k.a. 780 650 709 1067 1933 1660 1501 1366 929 794 745 774 12908
Vuosi 2020 700 614 840 1046 1643 1970 901 1058 968 815 732 754 12041
Vuosi 2021 800 722 697 985 1232 1536 1933 1019 916 377 0 0 10217
 

Kaikki tulipalot kuluvana, edeltävänä ja aikaisempina vuosina
Koko maa
2000
1000
0
2000
1000
0
780 709 1933 1501 929 745 700 840 1643 901 968 732 800 697 1232 1933 916 0
650 1067 1660 1366 794 774 614 1046 1970 1058 815 754 722 985 1536 1019 377 0
Vuosien 2017-2019 k.a.Vuosi 2020Vuosi 2021
Kuukausi
     
Tammikuu
     
Helmikuu
     
Maaliskuu
     
Huhtikuu
     
Toukokuu
     
Kesäkuu
     
Heinäkuu
     
Elokuu
     
Syyskuu
     
Lokakuu
     
Marraskuu
     
Joulukuu

Kaikki tulipalot kuluvana, edeltävänä ja aikaisempina vuosina
Koko maa
20000
10000
0
774
745
794
929
1366
1501
1660
1933
1067
709
780
754
732
815
968
1058
901
1970
1643
1046
840
700
916
1019
1933
1536
1232
985
697
722
800
20000
10000
0
12908 12041 10217
Vuosien 2017-2019 k.a. Vuosi 2020 Vuosi 2021
Kuukausi
     
Tammikuu
     
Helmikuu
     
Maaliskuu
     
Huhtikuu
     
Toukokuu
     
Kesäkuu
     
Heinäkuu
     
Elokuu
     
Syyskuu
     
Lokakuu
     
Marraskuu
     
Joulukuu


Tilaston selitys
  • Tilasto sisältää hätäkeskuksille ilmoitetut onnettomuudet ja tapahtumat, joihin pelastustoimi on osallistunut.
  • Tilasto sisältää rakennuspalot, rakennuspalovaarat, maastopalot, liikennevälinepalot ja muut tulipalot.
  • Tilasto on ajettu 18.10.2021 1:30:35