PRONTONET.FI Sisäministeriön pelastusosasto        Pelastusopisto Prontonet.fi - testausympäristöt
           Rekisteröidyn informointiseloste (PDF)           Saavutettavuusseloste (PDF)
 
 
Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO on Sisäministeriön järjestelmä pelastustoimen seurantaa ja kehittämistä sekä onnettomuuden selvittämistä varten. Sisäministeriön pelastusosasto vastaa PRONTOn yleisestä ohjaamisesta ja kehittämisestä. PRONTOn aineisto muodostuu alueellisten pelastuslaitosten ylläpitämistä toimenpide- ja resurssirekistereistä. PRONTOn tekninen ylläpito- ja kehittämisvastuu on Pelastusopistolla.

PRONTO-sovellus (vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen)
 
Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik PRONTO är inrikesministeriets system att följa upp och utveckla samt utreda olyckor inom räddningsväsendet. Inrikesministeriets räddningsavdelning svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av PRONTO. Materialet samlas in från verksamhets- och resursregistret som de regionala räddningsverken uppehåller. Räddningsinstitutet svarar för det tekniska underhållet och utvecklingen av PRONTO.

PRONTO-tillämpning (förutsätter personlig användarkod)
 
 
Online-tilastot      Online-statistik      Online statistics
 
 
Pelastustoimen johtamisen järjestelmä JOTKE on Sisäministeriön järjestelmä pelastustoimen johtamista ja seurantaa varten. Sisäministeriön pelastusosasto vastaa JOTKEn kehittämisestä ja ylläpidosta. JOTKEn aineisto muodostuu käyttäjäorganisaatioiden ylläpitämistä tilanteista, pelastustoimen tehtävistä, havainnoista ja tiedotteista.

Jotke-sovellus (vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen)
  
  Uusi Jotke-sovellus (vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen)
Pelastustoimen mediapalvelun julkinen verkkosivu
 
 
Pelastustoimen mediapalvelu PETO-MEDIA on Sisäministeriön järjestelmä pelastustoimen tiedottamista varten. Sisäministeriön pelastusosasto vastaa PETO-MEDIAn kehittämisestä ja ylläpidosta. PETO-MEDIAn aineisto muodostuu pelastustoimen tehtävien ensi- ja jatkotiedotteista.

Pelastustoimen mediapalvelu (vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen)
Pelastustoimen mediapalvelun pda verkkosivut (vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen)
Pelastustoimen mediapalvelun käyttäjätunnushakemus (tunnus myönnetään vain median edustajille)